Om oss

Markaryds Riksteaterförening bildades 1972 och verkar för att Markaryds kommuninvånare skall få tillgång till kultur och scenkonst av högsta kvalité i hela kommunen – norr såväl som söder.

 

Vi arrangerar gästspelsföreställningar på bl a Kulturhuset i Markaryd, Folkets Hus i Strömsnäsbruk, Verdandi i Traryd och Folkets Hus i Timsfors. Vi arrangerar också teaterresor till föreställningar på bl a Malmö Opera, GöteborgsOperan, Fredriksdalsteatern och stadsteatern i Helsingborg.

 

Våra medlemmar är organisationer, föreningar och enskilda.

 

2012 – 2014 drev Markaryds Riksteaterförening även kulturprojektet ”Open Minds” med projektstöd från Leader Linné, Länsstyrelsen Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland. Mer information om projektet hittar Du här

 

Priser och utmärkelser

Markaryds Riksteaterförening tilldelades 2011 Riksteaterns stipendium med motiveringen:  ”För att de vill sprida scenkonst i hela sin kommun. Energi, uthållighet och kärlek till scenkonsten är framgångsfaktorer. Genom tydliga repertoarbeslut, teaterresor och samarbeten lyckas de verkligen nå ut. Resultatet syns, kulturutbudet i Markaryd har blivit både bredare och bättre, därför vill Riksteaterns stipendiekommitté hylla Markaryds Riksteaterförening. Grattis till stipendiet. ”

 

RosMarie J Neckö – Ordförande i Markaryds Riksteaterförening – utsågs av Utbildnings- och kulturnämnden till årets kulturpristagare 2014 i Markaryds kommun.
Läs mer

Under verksamhetsåret 2018 fram till årsmötet den 14 mars 2019 består styrelsen för Markaryds Riksteaterförening av följande ledamöter och ersättare

 

Styrelse                                                                                                                             RosMarie J. Neckö                                  Ordförande

070-974 18 21                                                                                                 rosmarie.j.necko@telia.com

Ann-Christin Stenbeck                               Vice ordförande

070-5505740

anci.stenbeck@telia.com

 

Lena Levin                                                Sekreterare

Inger-Marie Balkhed                                 Kassör

070-514 59 52                                                                                      ikbalkhed@gmail.com 

Jan-Ola Malmqvist                                                                                                            Birte Rohmann                                                                                                         Victoria Lindeberg

Ersättare                                                                                                                       Birgitta Pettersson                                                                                                        Helen Jansson                                                                                                                  Fateh Alnassan                                                 

Adjungerad till styrelsen                                                                                                 Sten Neckö                                                 Projektledare och webbredaktör

Telnr     0433-125 56                                                                                                         Mobil     076-781 25 56                                                                      Epost    sten.necko@telia.com

Revisorer                                                                                                                          Yngve Sunesson                                                                                                            Kenneth Cederfel

Ersättare – Revisorer                                                                                           Karin Svensson                                                                                                               Ingemar Ewerskans

Valberedning                                                                                                                       Arne Holmgren                                            Sammankallande                                 Vivianne Graff

Information om evenemang, föreställningar och biljettbokning 2019 hittar Du här

Årsmötet 2018 hölls den 27 februari  i Timsfors Folkets Hus. Då antogs verksamhetsberättelse för år 2018 samt utvecklingsarbete 2018 och verksamhetsplan 2018-2021.

Årsmötet 2019 är den 14 mars 18:00 och förlagt till Kulturhuset i Markaryd

Årsmöteshandligar 2018 samt verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Markaryds Riksteaterförening skall ha som målsättning att

 • erbjuda minst två teaterföreställningar under våren 2016 och minst tre teaterföreställningar under hösten 2016
 • verka för att minst två teaterresor anordnas under året

 • verka för att öka antalet medlemmar i föreningen

 • göra insatser för att engagera fler ungdomar i föreningens arbete och verksamhet

 • erbjuda föreställningar i den södra såväl som i den norra kommundelen

 • erbjuda minst en barn- och ungdomsföreställning under året

 • söka olika samarbetsparter för att utöka kulturutbudet och kunskapen om föreningens verksamhet i kommunen

 • vara representerad vid olika regionala sammankomster

 • etablera, utveckla kontakter och skapa nätverk med teaterföreningar regionalt och i angränsande kommuner

 • arbeta med att kontinuerligt utveckla styrelsearbetet

 • utarbeta en långsiktig verksamhetsplan
 • genomföra en medlemsenkät för att kartlägga önskemål om vilken typ av föreställningar föreningen skall erbjuda
 • uppmärksamma mångfalds- och integrationsperspektivet