Markaryds Riksteaterförening bildades 1972 och firade således 40 årsjubileum 2012, vilket uppmärksammades på olika sätt.
Vi är en ideell teaterförening som verkar för att Du skall få tillgång till kultur och scen-konst av högsta kvalité.

Vi arrangerar gästspelsföreställningar på bl a Kulturhuset i Markaryd, Folkets Hus i Strömsnäsbruk, Verdandi i Traryd och Folkets Hus i Timsfors. Vi arrangerar också teaterresor till föreställningar på bl a Malmö Opera, GöteborgsOperan, Fredriksdals-teatern och stadsteatern i Helsingborg.

Våra medlemmar är organisationer, föreningar och enskilda.

Fr o m hösten 2012 driver Markaryds Riksteaterförening även kulturprojektet "Open Minds" med projektstöd från Leader Linné, Länsstyrelsen Kronoberg och Regionför-bundet Södra Småland. Mer information om projektet "Open Minds" och vår verksam-het hittar Du på vår kulturportal www.kulturimarkaryd.se

Besök oss gärna - Välkommen!
Oktober

Dagbrott

Datum: 2016-10-08

Tid: 19:00

Plats: Markaryd, Markaryds Kulturhus